Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Central Chi Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)

Sale
Original price $ 25.63
Current price $ 20.50
Size
Chinese Name 補中益氣丸 (Bǔ zhōng yì qì wán)
Other Names Tonify the Middle and Benefit Qi Formula, Bu Zhong Yi Qi Tang
Ingredients (Pin Yin) Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients (Botanical) Botanical wax, Talcum
SKU 3667