Acupuncture, Herbs, & Supplements since 1982
Cart 0
Min Shan Gui Pi Wan

Min Shan

Gui Pi Wan (200 Pills)

13.20
Chinese Name 歸脾丸 (Guī pí wán)
Other Names Return the Spleen Formula, Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Great Spleen Restoration, Kwei Be Wan
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao
Ingredients (Botanical) Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan fruit, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax

Share this Product