Acupuncture, Herbs, & Supplements since 1982
Cart 0
Min Shan Aplotaxis Amomum Pills

Min Shan

Aplotaxis Amomum Pills (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan) (200 Pills)

13.20
Chinese Name 香砂六君子丸 (Xiāng shā liù jūnzǐ wán)
Other Names Six Gentlemen Pills with Cardamom and Aucklandia Formula, Six Gentlemen Plus Teapills, Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Ban xia, Chen pi, Sha ren, Mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Codonopsis pilosula root, Pinellia ternata rhizome, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Aucklandia lappa root, Glycyrrhiza uralensis root, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax

Share this Product