Acupuncture, Herbs, & Supplements since 1982
Cart 0
Heavenly Heart Teapills (Bai Zi Yang Xin Wan) (200 Teapills)

Plum Flower

Heavenly Heart Teapills (Bai Zi Yang Xin Wan) (200 Pills)

17.90
Chinese Name 柏子養心丸 (Bózi yǎng xīn wán)
Other Names Pai Tzu Yang Hsin Wan, Biota Pills to Nourish the Heart
Ingredients (Pin Yin) Bai zi ren, Gou qi zi, Xuan shen, Shu di huang, Mai men dong, Dang gui, Fu ling, Shi chang pu, Gan cao
Ingredients (Botanical) Platycladus orientalis seed, Lycium barbarum fruit, Scrophularia ningpoensis root, Rehmannia glutinosa root-prep, Ophiopogon japonicus tuber, Angelica sinensis root, Poria cocos fungus, Acorus tatarinowii rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients (Botanical) Botanical wax, Talcum

Share this Product