Skip to content

Fortify Stomach Teapills (Xiang Sha Yang Wei Wan) (200 Pills)

Sale Sale
Original price $ 26.50
Original price $ 26.50 - Original price $ 26.50
Original price $ 26.50
Current price $ 23.00
$ 23.00 - $ 23.00
Current price $ 23.00
Chinese Name 香砂養胃丸 (Xiāng shā yǎng wèi wán)
Other Names Cardamom and Saussurea Pills to Nourish the Stomach, Xiang Sha Yang Wei Tang
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia (fa), Mu xiang, Guang huo xiang, Xiang fu (cu), Bai dou kou, Hou po (jiang), Sha ren, Zhi shi (fu), Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome (prep.), Aucklandia lappa root, Pogostemon cablin herb, Cyperus rotundus rhizome (vinegar-fried), Amomum kravanh fruit, Magnolia officinalis bark (ginger-fried), Amomum longiligulare fruit, Citrus aurantium fruit, Ziziphus jujuba fruit (immature, bran-fried), Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome (fresh)
Other Ingredients (Botanical) Dextrin, Hydrated magnesium silicate, China wax
Allergen Information Processed with wheat bran. Citrus/Zhi shi is stir-fried with wheat bran. While the bran is sifted out during processing, it does contain traces of wheat.
Contraindications (on label) Caution during pregnancy.
SKU 3645