Skip to content

Emperor's Teapills (Tian Wang Bu Xin Wan)

Sale Sale
Original price $ 25.10
Original price $ 25.10 - Original price $ 100.50
Original price $ 25.10
Current price $ 21.80
$ 21.80 - $ 87.20
Current price $ 21.80
Size: 200 Pills
Chinese Name
天王補心丸 (Tiān wáng bǔ xīn wán)
Other Names
Emperor of Heaven Teapills, Tian Wang Pu Hsin Tan, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills, Heavenly King Teapills
Ingredients (Pin Yin)
Sheng di huang, Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren, Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi
Ingredients (Botanical)
Rehmannia glutinosa root, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed, Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos sclerotium, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root
Other Ingredients (Botanical)
Hydrated magnesium silicate, China wax
SKU 3659