Ban Xia Xie Xin San (Extract Powder) (100 g)

Save 11%
$ 100.70
$ 89.95
Chinese Name 半夏瀉心散 (Bàn xià xiè xīn sànn)
Other Names Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium
Ingredients (Pin Yin) Ban xia, Gan jiang, Huang qin, Ren shen, Zhi gan cao, Da zao, Huang lian
Ingredients (Botanical) Pinellia ternata rhizome, Zingiber officinale rhizome-dried, Scutellaria baicalensis root, Panax ginseng root, Glycyrrhiza uralensis root-prep, Ziziphus jujuba fruit, Coptis chinensis rhizome