Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Golden Lock Teapills (Jin Suo Gu Jing Wan) (200 Teapills)

Sale
Original price $ 22.38
Current price $ 17.90
Chinese Name
金鎖固精丸 (Jīn suǒ gù jīng wán)
Other Names
Golden Lock Teapills
Ingredients (Pin Yin)
Lian zi, Qian shi, Lian xu, Sha yuan zi, Duan mu li, Duan long gu
Ingredients (Botanical)
Nelumbo nucifera seed, Euryale ferox seed, Nelumbo nucifera stamen, Astragalus complanatus seed, Ostrea gigas shell-toasted, Os draconis-toasted
Other Ingredients (Botanical)
Activated carbon, Botanical wax, Talcum
SKU 3743