Chinese Formulas

Pe Min Kan Wan
Plum Flower Pe Min Kan Wan

Pe Min Kan Wan

Plum Flower

from $ 27.00

Chinese Name 鼻寧丸 (Bí níng wán) Other Names Bi Min Gan Wan Ingredients (Pin Yin) Xin yi hua, Cang er zi, Ban lan gen, Huo xiang, Ju hua, Fang...

View full details