Linking Decoction Teapills (Yi Guan Jian Wan) (200 Teapills)

$ 20.10
Chinese Name 一貫煎丸 (Yī guàn jiān wán)
Ingredients (Pin Yin) Sheng di huang, Gou qi zi, Bei sha shen, Mai men dong, Dang gui, Chuan lian zi
Ingredients (Botanical) Rehmannia glutinosa root-raw, Lycium barbarum fruit, Glehnia littoralis root, Ophiopogon japonicus tuber, Angelica sinensis root, Melia toosendan fruit
Other Ingredients (Botanical) Activated carbon, Botanical wax, Talcum