Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Free & Easy Wanderer PLUS - Jia Wei Xiao Yao Wan (200 Teapills)

Save $ 4.50
Original price $ 22.50
Current price $ 18.00
Chinese Name 加味逍遙丸 (Jiāwèi xiāoyáo wán)
Other Names Jia Wei Xiao Yao San, Free & Relaxed Pills Extra Strength, Enhanced Free & Easy Wanderer, Dan Zhi Xiao Yao Wan, Augmented Rambling Pills
Ingredients (Pin Yin) Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he
Ingredients (Botanical) Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb
Other Ingredients (Botanical) Activated carbon, Botanical wax, Talcum
SKU 3370