Bupleurum Dragonbone Oyster Shell (Chai Hu Long Gu Mu Li Wan) (200 Teapills)

Save 20%
$ 23.70
$ 18.85
Chinese Name 柴胡龍骨牡蠣丸 (Chái hú lónggǔ mǔlì wán)
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Ban xia, Fu ling, Gui zhi, Huang qin, Da zao, Dang shen, Duan long gu, Duan mu li, Sheng jiang, Da huang
Ingredients (Botanical) Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Poria cocos fungus, Cinnamomum cassia twig, Scutellaria baicalensis root, Ziziphus jujuba fruit, Codonopsis pilosula root, Os draconis mineral-toasted, Ostrea gigas shell-toasted, Zingiber officinale rhizome-fresh, Rheum palmatum root & rhizome
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Activated carbon, China wax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy. Caution when nursing.