Essential Chinese Formulas

Gan Mao Ling
Plum Flower Gan Mao Ling
Sale

Gan Mao Ling

Plum Flower

from $ 24.95

Chinese Name 感妙靈 (Gǎn miào líng) Ingredients (Pin Yin) Gang mei gen, San cha ku, Ye ju hua, Huang jing, Ban lan gen, Jin yin hua Ingredients...

View full details