Zheng Gu Shui (Large) (3.4 Fl Oz)

by Yulin
$ 20.20

This item also comes in a smaller size with a convenient spray nozzle.

 

Chinese Name 正骨水 (Zhènggǔ shuǐ)
Other Names Zheng Gu Shui External Analgesic Liniment
Ingredients (Pin Yin) Zhang nao, Bo he nao, Jiu zheng, Xu chang qing, Liang mian zhen, Hu zhang, Shui, E zhu
Ingredients (Botanical) Camphor, Menthol, Alcohol, Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) rhizome, Paniculate swallowwort [Pycnostelma paniculatum (Bge.) K. Schum.] root, Shin-leaf prickly ash [Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.] root, Water, Zedoary rhizome
Contraindications (on label) For external use only.